Mededelingen

Recht op incasso. Uitsluitend webshops die aangesloten zijn bij ShopOk hebben het logo op de website en is het logo klikbaar. Misbruik van het logo wordt door ons gezien als een webshop die het niet goed op orde heeft en de shop daarom niet heeft laten keuren. De webshop zal gesommeerd worden zijn webshop te laten keuren, het achterstallige bedrag over te maken en mag het logo pas voeren op het moment dat de shop is goedgekeurd. Shopokbanner2013   Shopok_banner_200_JPEG

 

 

 

Niet aangesloten webshops met het ShopOk logo _______________________________________________